Brugerbetingelser

Genbrugeren.dk er en online markedsplads, der formidler kontakt imellem private sælgere/bortgivere og modtagere. Genbrugeren.dk stiller sin platform til rådighed for denne formidling, men er ikke en part i den aftale som kan foretages imellem sælger/bortgiver og modtager. De handler/aftaler der indgås igennem denne markedsplads vedrører ikke Genbrugeren.dk, som derved ikke bliver part i en aftale.

Ved brugen af Genbrugeren.dk acceptere du, at Genbrugeren.dk ikke kan stilles til ansvar for indgåede handler. Dette betyder, at du ikke kan gøre nogen former for krav over for Genbrugeren.dk i relation til de handler du indgår med brugere af Genbrugeren.dk.

Herunder finder du brugervilkår for brug af Genbrugeren.dk, samt privatlivspolitik.

Alder:

For at bruge Genbrugeren.dk skal du være fyldt 15 år. Dette skal du for at have ret til at disponere over egne midler.

Personoplysninger:

Ved oprettelse af en profil på Genbrugeren.dk acceptere du at oplyse visse personoplysninger. Disse vil bland andet omfatte navn, adresse, telefonnummer. og E-mail adresse. Du er, som bruger af Genbrugeren.dk, forpligtet til at disse oplysninger altid er korrekte.

Brug af konto:

Man må på intet tidspunkt udlåne sin konto. Ved falske registreringsoplysninger forbeholder Genbrugeren.dk sig retten til at ophæve kontoen. Har du mistanke om misbrug af din konto, bedes du sende en mail til kontakt@genbrugeren.dk, hvor vi har ret til at foretage en spærring af kontoen.

Ved oprettelse som bruger hos Genbrugeren.dk står du inde for, at du er fyldt 15, at du ikke er erhvervsmæssig bruger med mindre du opretter annoncer på samme vilkår som private, at du overholder brugervilkårene, og at indtastede brugeroplysninger er korrekte.

Ved accept af disse vilkår giver Genbrugeren.dk dig adgang til at bruge markedspladsen.

Anmeld annoncer:

Der er desværre et stort netværk af misbrugere af internettet, og får du fornemmelse af at en annonce er falsk, eller ikke overholder gældende lovgivning eller annonceregler, bedes du anmelde annoncen til kundeservice på følgende mail kontakt@genbrugeren.dk. Så vil vi hurtigst muligt undersøge sagen. Alle anmeldelser behandles anonymt.

Manglende adgang til Genbrugeren.dk

Genbrugeren.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til Markedspladsen. Manglende adgang kan blandt andet skyldes om-programmering, tekniske problemer m.v.

Annonce regler:

*En annonce pr. ting. Det vil sige, at den samme ting ikke kan sættes ind under flere rubrikker.

*Virksomheder må ikke henvise til egen hjemmeside, men må gerne lave annoncer ligestillet med private.

*Genbrugeren.dk har ikke noget med brugernes aftaler/handler at gøre. Vi er kun en markedsplads som formidler kontakt imellem sælger/bortgiver og modtager. Vi er derfor ikke en del af aftalen/handlen imellem parterne, og vi kan derfor ikke drages til ansvar for disse. Det vil sige, at brugernes brug af Genbrugeren.dk er på eget ansvar.

*Genbrugeren.dk er en gratis markedsplads, og derfor er brugernes handler civile køb, og der er derfor ikke 14 dages returret.

Indgåelse af handler:

Ved køb og salg gælder aftalelovens regler. Det vil sige, at hvis sælger lover en vare til køber til en gældende pris, er det aftalte bindende, og ligeledes er købers accept af sælgers tilbud bindende overfor sælger. Ved accept af handlen fra begge parter, forpligter parterne sig til at sælger modtager den aftalte betaling, og at køber modtager den købte vare. Betalingsmetode og overdragelsesforhold aftaler de omtalte parter internt.

Respekt for hinanden:

Genbrugeren.dk kræver et pænt sprog og en ærlig og respektfuld behandling af hinanden. Der må ikke bruges hadefuldt sprog eller stødende billeder af nogen art. Opleves krænkende sprog, billeder eller opførsel, bedes dette anmeldt på kontakt@genbrugeren.dk,  hvor vi vil undersøge sagen. Vi forbeholder os retten til at låse eller slette kontoen, hvis reglerne ikke er fulgt.

Ejerskab:

Genbrugeren.dk ejer alle rettigheder til Genbrugeren.dk.

Overdragelse af rettigheder:

Ved oprettelse som bruger på Genbrugeren.dk acceptere du også at Genbrugeren.dk kan overdrage rettigheder, herunder dit samtykke til behandling af personoplysninger, brugerprofil og annoncer til evt. tredjemand i fx forbindelse med salg af siden, fusion m.v.